Η GREEN REPOWER δραστηριοποιείται στον τομέα της Ανάπτυξης Έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στην Ελληνική επικράτεια ενώ πρόσθετα παρέχει εξειδικευμένες συμβουλές αξιολόγησης έργων σε υποψήφιους επενδυτές δίνοντας τις ενδεδειγμένες λύσεις ανάπτυξης.

Στοιχεία Επικοινωνίας
Copyright © 2020 – Κατασκευή Webex Studio